top of page
Fotonaponska elektrana Dujmovača
Fotonaponska elektrana Marina Baotić 3
Fotonaponska elektrana Zagreb
Fotonaponska elektrana Marina Baotić 1&2
Fotonaponska elektrana Marina Baotić 1&2
Javna rasvjeta - Općina Rogoznica
Fotonaponska elektrana Benkovac
Rasvjeta - Hotel Batuda
NN blok
Rasvjeta Riva - Split
Radun Home
Rasvjeta Riva - Split
El. agregat - Seget Donji
FN Marina Baotić
Kruševića gumno Split
Punionica EV

REFERENCE

FOTONAPONSKA ELEKTRANA
DUJMOVAČA

Projektiranje i izvođenje fotonaponske elektrane kapaciteta 509,03 kW.

FOTONAPONSKA ELEKTRANA
"MARINA BAOTIĆ 3"

Projektiranje, izvođenje, puštanje u pogon i održavanje fotonaponske elektrane kapaciteta 334,8 kW.

TRAFOSTANICA TS 12 – Seget Donji

Rekonstrukcija trafostanice, ugradnja transformatora 630 kVA, ugradnja SN susretnog postrojenja korisnika, dobava i ugradnja NN bloka, pripadajući građevinski, bravarski i elektroinstalaterskiradovi.